Fiskalen kasov aparat intracom cr 401

Често в обществото големият факт е, че законът поставя такива цели на обществото. Питие от тях води запис с касов апарат. Тази разпоредба се прилага за всеки собственик на магазин или компания, която предоставя услугите си на финансови лица и извършва търговия със стандарти, но има някои изключения от този списък. А именно, ако при плащането не използваме материални пари като начин на плащане, можем да очакваме, че ще бъдем освободени от задължението за регистрация.

Има и много различни форми, които им помагат да спечелят малко повече свобода от правилата, които ни ограничават. Важен сред тях е размерът на оборота, постигнат от нашата компания. Ако марката не носи достатъчно високи печалби, сегашният етап се изважда от счетоводната отчетност. Въпреки, че те не се казва от една от тези функции в една функция. Това създава мощни възможности за инвеститорите, но има някои куки. Е, процедурата за преизчисляване, независимо дали данъкоплатецът печели за такова решение, е подходящо сложна.Други форми, при които данъкоплатец, който притежава бизнес, не кандидатства за записи, използващи касови апарати, се появяват в доста странни ситуации. Важно от страна вероятно е началото на продажбата след тридесет и първата декември две хиляди и четиринадесета година. Разбира се, сега има далечно минало, така че всички ние сме. Ето защо, както можете да предположите, има много малко облекчение.Ако започнем да продаваме преди Новогодишната нощ на миналата година, и в това, че продължаваме да продаваме за положението на индивидите, тогава един много специален вид облекчение ще ни докосне по прост тип. Ще можем да продаваме добър продукт по всяко време, без да сме регистрирани. Такава привилегия, противно на определени очаквания, вероятно съществува изключително желателно. Воденето на записи за продажбите е от решаващо значение и за клиенти, които на базата на доказателство, което е разписка от фискален принтер, не могат да претендират за права на потребителите в съдържанието на претенциите или гаранцията.