Mini instruktsiya za kasovi aparati za 50 evro

https://ecuproduct.com/bg/burnbooster-edna-estestvena-maznina-gorelka-za-edna-t-nka-figura/BurnBooster Една естествена мазнина горелка за една тънка фигура

Предприемачите, които водят бизнес кампания, в която използват касови апарати, трябва да отговарят на много изисквания. Питието от тях е целта да има хартиени ролки с копия от разписки за определен период в една добра регулация, която е удължена с 2013 година.

До 31 декември 2012 г. съгласно Наредбата на министъра на финансите от 2008 г. е в сила преходен период, съгласно който копия от разписките трябва да се събират за срок от две години. От началото на 2013 г. се е променило съхранението на касови бележки от касовия апарат и то е удължено с пет години. Данъкоплатците, регистрирали продажби в касовите апарати през 2013 г., следва да съхраняват копия на разписки, документиращи продажбите за 2012 и 2011 г., докато по-ранни копия на разписки могат да бъдат унищожени за постоянно. Въпреки това, те трябва да имат и архивираните копия на приходите от 2013 г. трябва да се съхраняват до 2018 г. поради последното, че създаденият петгодишен период съществува от края на календарната година, в която изтича срокът за плащане на данъка.Защо е време да се съхраняват копия от фискални касови бележки от пет години? На първо място, поради факта, че времето за ограничаване на данъчното задължение е само пет години.Има много опасения, че е необходимо архивиране на копие от разписки за наистина дълъг период. Въпреки това, Министерството на финансите смята, че петгодишното време е да се определи правилността на данъчните селища. Копията от разписки са единственото доказателство, което документира продажбите, неговите цени и данъчни ставки.Заслужава да се отбележи обаче, че макар законодателят да е посочил определен период от време за архивиране на копия от ролки с фискални квитанции, той не посочва ситуацията, в която живеят виновните. Най-евтините фискални касови апарати в Краков съхраняват хартиени касови бележки. По-важните с разширения модул са възможността за архивиране на електронни касови бележки. Трябва да се помни, че дори фактът на ликвидация на стопанска дейност по никакъв начин не освобождава предприемача от законово задължение да съхранява копия от касови бележки.