Plastichno rabotno og vane

В момента металургията е част, която включва не само пластмасовите процеси и леярството, но се използва и за изследване на групи в макро границата. В последната точка обикновено се прехвърлят изследвания на металографски микроскопи.

Микроскопията е нещо, което се е появило преди няколкостотин години. Но сравнително наскоро в металургията започнаха да се прилагат различни методи на микроскопия. В настоящите етапи те са незаменими по време на книга с инженерни теми. Днес металографските микроскопи са изключително привлекателни в тази област, които се получават, наред с другото, за търсене на метални дефекти или техните пробиви. По този начин, това е технология за изобразяване, която се извършва върху непрозрачни образци. Металографските микроскопи включват, наред с другото, електронни микроскопи, които отделят внимание на структурите на атомния етап и светлинните микроскопи, характеризиращи се с по-малко увеличение. Наблюденията, извършени с използването на споменатите инструменти, са изключително важни, защото благодарение на това ние можем да намерим друг начин на микропукнатини в продукта, т.е. техния произход. Възможно е също да се изчисли приносът на фазата и точното определяне на отделните фази. Благодарение на това можем да определим броя и вида на включенията, както и много различни важни фактори от гледна точка на металургията. Например, често микроскопичните наблюдения на новосъздадения материал отиват до точното наблюдение на материалната структура, така че в перспектива можем да избегнем много нежелани неуспехи.

https://ecuproduct.com/bg/diet-stars-vkusen-nachin-za-t-nka-figura/

Използването на металографски микроскопи е изключително важно, защото благодарение на това вече можем да открием дефекти в материала. Въпреки това си струва да си припомним, че работата с този стандарт на оборудване е трудна. В този смисъл изследванията върху него трябва да се извършват само от квалифицирани лица.