Zaplaha ot pozhar v k mpinga

В много отрасли на промишлеността съществува много висок риск от пожар. Тук говоря не само за работата на горивото, енергията, боята, но и за производството на захар или брашно. Вещества, които могат да се извършват в ролята на пара, газове, течности, влакна или аерозоли заедно с въздуха или с други вещества по изключително прост начин, могат да се справят един с друг и да създават взривни вещества.

Ето защо има много правни разпоредби, чиято основна цел е предотвратяване на пожари. Тук говоря преди всичко за регламента на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. относно минималните изисквания за доверие и хигиена на труда, съчетани с перспективата за експлозивна атмосфера на работното място. Този правен акт е насочен преди всичко към предотвратяване на възникването на експлозивна атмосфера. Също така е в края на предотвратяването на запалването и ограничаването на ефекта на експлозията.Взривозащитни системи, т.е. цялата взривозащитена система включва много фактори. Когато се информира за застраховането в разглежданата система, трябва да се споменат най-напред диафрагмите за взривобезопасност, взривозащитени системи и методи за експлозия.Мембраните са устройства, които защитават промишлени устройства. Смисълът им е гаранцията над всеки филтър, мелница, резервоар, сортировач, трошачка или циклон.И взривозащитените системи отиват, за да елиминират образуването на високи налягания по време на експлозията. Амортизацията се повишава преди всичко във всеки оптичен и датчик за налягане, контролни панели, HRD цилиндри и неръждаеми дюзи.Първоначалната изолационна система е план, чийто основен план е преди всичко да се минимизират ефектите от експлозия. Говорим за устройства като контролни вентили, бързодействащи болтове, взривобезопасни комини и високоскоростни вентили.Трябва да се помни, че взривозащитените системи са напитка от изискванията за доверие и хигиена на работното място.